Jeśli chciałbyś otrzymać wycenę reprezentacji naszej kancelarii w postępowaniu sądowym, prosimy o wypełnienie prostego formularza. Abyśmy mogli oszacować koszty, potrzebujemy kilka podstawowych informacji, które pozwolą nam wstępnie rozeznać się w rodzaju sprawy, terminach oraz kwestiach organizacyjnych. Informacje przekazane kancelarii w formularzu traktujemy jako dane poufne, które chroni obowiązująca nas tajemnica zawodowa.

Przedmiot sprawy

Czego ogólnie dotyczy sprawa? (hasłowo)

nie chcę lub nie mogę w tej chwili napisać

nie wiem, czy są podstawy do wszczęcia postępowania

 

Czas

Czy postępowanie jest już w toku, czy będzie dopiero wszczęte?

 

Czy w najbliższych dwóch miesiącach są wyznaczone jakieś terminy, które nie mogą zostać przekroczone?

Jeśli tak, wskaż termin:

 

Strona postępowania

Po jakiej stronie postępowania ma działać pełnomocnik?

 

Lokalizacja

W jakim mieście toczy się lub będzie się toczyć postępowanie?

nie wiem

 

Wartość przedmiotu sporu lub sprawy

Jeśli postępowanie dotyczy określonej kwoty, wskaż odpowiedni przedział (od wartości przedmiotu sporu zależy wysokość kosztów zastępstwa procesowego):

nie dotyczy

 

Ilość dokumentów

Wybierz sformułowanie najlepiej opisujące ilość dokumentów dotyczących sprawy, którymi dysponujesz w momencie wypełniania formularza:

 

Format dokumentów

W jakiej postaci są lub będą dostępne dokumenty sprawy:

 

Załączniki do zapytania

Jeżeli chcesz, możesz załączyć do zapytania skany dokumentów:
Jeśli załączasz pliki, napisz krótko co nam wysyłasz:

 

Dane kontaktowe

Prosimy o podanie danych kontaktowych osoby wypełniającej niniejsze zapytanie.


Wstępną wycenę reprezentacji w postępowaniu otrzymasz na podany adres email lub skontaktujemy się telefonicznie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przygotowania wstępnej wyceny. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Połomski & Kłobuchowski Radcowska Spółka Partnerska (ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań, kancelaria@pk-rsp.pl).

Przy okazji wypełnienia formularza zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter. Usługa Newsletter jest nieodpłatna i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować, kontaktując się z nami. W ramach newslettera będziesz otrzymywał od nas na podany adres e-mail informacje dotyczące aktualności i usług świadczonych przez naszą Kancelarię.